Krus webbutbildningar stängs 1 juli 2015

Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet har beslutat att Krus webbutbildningar ska stängas så snart som möjligt. Huvudskälet till beslutet är att utbildningarna och tillhörande material är i behov av uppdatering och revidering och i dagsläget saknas anslag/uppdrag för att genomföra detta. Universitetet kan inte längre garantera önskvärd kvalitet i utbildningarna.

Ladda ner befintligt material

Möjligheten att ladda ner utbildningarna i befintligt skick till eget LMS finns fram till och med den 30 juni 2015. För frågor kring nedladdning av scorm-paket eller fristående versioner kontakta krus@houdini.se

Notera att utbildningarna levereras i befintligt skick och att implementeringen utförs av myndigheten själv. Inga uppdateringar av utbildningarna planeras inom ramen för nedstängningen av Krus.

Intresse för vidareutveckling

Uppsala universitet har som fortsatt ambition att utveckla webbutbildningarna i samverkan med de myndigheter som så önskar. Finns det önskemål om att bidra till vidare utveckling kontakta info.krus@uadm.uu.se

Läs mer om beslutet 

Att arbeta i staten

Är du ny i staten och behöver grundläggande kunskaper om styrningen inom statsförvaltningen? I utbildningen får du ta del av lagstiftningen och styrformerna, samt en inblick i det specifika med  statstjänstemannarollen. Kursen kallades tidigare "Introduktionsutbilning för statsanställda".

Logga in direkt

Läs mer om webbutbildningen

Ladda ner vägledning till kursen

De sex värdegrundsprinciperna

Är du chef i staten? Utbildningen beskriver de sex värdegrundsprinciperna och tar upp hur du som chef får hjälp och stöd av dessa i ditt arbete med att leda värdegrundsarbetet.

Logga in direkt

Läs mer om webbutbildningen

Ladda ner vägledning till kursen

Lagligt och lämpligt

Utbildningen fokuserar på vad som gäller om statsanställda köper sex, konsumerar pornografi och inleder sexuella relationer i samband med tjänsteutövning.

Logga in direkt

Läs mer om webbutbildningen

Ladda ner vägledning till kursen

Bemötande

Allmänheten har alltid rätt att bemötas med värdighet och respekt. Denna webbutbildning i bemötande tar upp hur du som statstjänsteman kan förbereda dig och agera i olika situationer på bästa sätt.

Logga in direkt

Läs mer om webbutbilningen

Ladda ner vägledning till kursen

Jämställdhet och genus

Med hjälp av denna webbutbildning skaffar du dig kunskap om jämställdhet och genus samt introduceras till några praktiska verktyg för hur arbetet för jämställdhet kan organiseras.

Logga in direkt

Läs mer om webbutbildningen

Ladda ner vägledning till kursen

Lagligt och lämpligt - för dig som chef

Utbildningen visar på hur du som chef kan hantera situationer gällande porrkonsumtion och köp av sexuella tjänster i samband med tjänsteutövning.  

Logga in direkt

Läs mer om webbutbildningen

Ladda ner vägledning till kursen

Uppsala universitet utbildar det offentliga Sverige!

Webbutbildningar

    • Läs mer om våra webbutbildningar